truyền thống

ADS Đại Phát

Kết quả xổ số truyền thống

Còn nữa đến xổ số

Trực tiếp KQXS truyền thống lúc 15:30

Xem KQXS Miền Nam

22/092021
 • Gọi ngay : 0903 367 327
 • vesoyendao.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • Vé Số Yến Đào

Thứ tư

22-09

Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
XSDNXSCTXSST
100N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
200N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
1TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
15TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
30TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
2 TỶ
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Nam" Ngày 22-09-2021

Đồng Nai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cần Thơ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto hàng đơn vị "Miền Nam" Ngày 22-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đồng Nai - 22-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cần Thơ - 22-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sóc Trăng - 22-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Xem KQXS Miền trung

22/092021
 • Gọi ngay : 0903 367 327
 • vesoyendao.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • Vé Số Yến Đào

Thứ tư

22-09

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
71
40
200N
560
329
400N
7779
0702
3141
5281
5169
3762
1TR
5716
9099
3TR
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
03060
09446
25956
90577
11307
86989
68620
10TR
50082
75087
86234
25382
15TR
31156
60825
30TR
34097
97832
2 TỶ
241508
676117
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chục
Loto hàng đơn vị
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 22-09-2021

Đà Nẵng
0 020208
1 1615
2 2227
3
4 41
5 56
6 6062
7 717977
8 8287
9 9597
Khánh Hòa
0 07
1 17
2 292025
3 3432
4 4046
5 56
6 696260
7 77
8 818982
9 99

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 22-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 22-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
560
71
3141
0702
8762
1222
3902
0082
2215
7695
5716
1156
1627
2177
5087
4097
1508
7779
Khánh Hòa - 22-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40
3060
8620
5281
3762
5382
7832
6234
0825
9446
5956
0577
1307
6117
329
5169
9099
6989

Kết Quả Xổ Số Miền bắc

22/092021
 • Gọi ngay : 0903 367 327
 • vesoyendao.com
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • Vé Số Yến Đào
22/09
2021
Bắc Ninh
ĐB 11-13-6-8-15-4km
53873
G.Nhất
69507
G.Nhì
02330
17980
G.Ba
73268
26143
12181
96869
58203
78909
G.Tư
8925
3956
3169
7059
G.Năm
1193
3871
8569
0231
5486
4973
G.Sáu
013
531
299
G.Bảy
18
01
12
42
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Bắc" Ngày 22-09-2021

Bắc Ninh
0 01030907
1 181213
2 25
3 313130
4 4243
5 5659
6 69696869
7 7173
8 868180
9 9993

Loto hàng đơn vị "Miền Bắc" Ngày 22-09-2021

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bắc Ninh - 22-09-2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2330
7980
01
531
3871
0231
2181
12
42
013
1193
4973
6143
8203
3873
8925
5486
3956
9507
18
3268
299
8569
3169
7059
6869
8909